FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
10 claus per a traure més partit a les xarxes socials en pimes i negocis

10 claus per a traure més partit a les xarxes socials en pimes i negocis

Aquest decàleg resumeix l'actitud que tota petita empresa ha de tindre quan es llança a l'univers del Mitjà social

«Per a estar de qualsevol forma en les xarxes socials, és millor no estar«. No oblide mai aqueixa màxima quan decidisca obrir les xarxes socials del seu negoci o petita empresa. Estar en elles requerirà una important inversió de recursos econòmics i de temps per a aconseguir gestionar els perfils adequadament i si no s'està disposat a realitzar aqueixa aposta és millor no tindre presència en les xarxes socials.

llaura tindre èxit convé planificar, desenvolupar i monitorar les diferents accions que es duran a terme, que conformaran una estratègia sòlida fonamentada sobre la base d'uns objectius marcats prèviament.

El més recomanable és comptar amb un professional format per a la gestió de perfils socials en entorns corporatius, però en moltes ocasions les petites empreses no poden permetre's ampliar la seua plantilla o contractar un *Community *Manager freelance, per la qual cosa les seues funcions acaben sent assumides -sense voler-ho o sense saber-ho- per l'emprenedor o algun dels seus col·laboradors. És necessari que aquest siga conscient almenys de la importància del treball que realitzarà i de la necessitat de comptar amb un pla d'acció definit (un Pla de Mitjà social, que en aquest article recordàvem com elaborar-lo).

A més, ha d'adoptar una postura oberta i tindre en compte aquestes 10 claus que, a manera de resum, assenyalen la manera i actitud amb la qual tota xicoteta organització hauria d'abraçar les xarxes socials si vol traure'ls el màxim partit. Vegem-les:

1. Estar en les xarxes socials ja no és una opció. Els comerços i les pimes han d'estar allà on es troben els seus clients i potencials clients, que hui dia es troben en les xarxes socials. No obstant això, tindre presència en les xarxes socials requereix una important inversió de temps i diners. Si no es destinaran els recursos necessaris per a una bona gestió, és millor no estar en elles.

2. Tindre un pla. Tota acció en les xarxes socials ha d'estar fonamentada sobre la base d'uns objectius. Pregunta't: Què vols aconseguir? Tria les xarxes socials en les quals tindràs presència sobre la base d'això, selecciona el teu públic, elabora els teus missatges…

3. Segueix una estratègia per a cada xarxa social. Si tens presència en diverses, no compartisques els mateixos continguts en totes les xarxes socials. Elabora una estratègia diferent per a cadascun dels canals.

4. Optimitza el perfil. Pensa que és l'aparador del teu comerç en les xarxes socials. Cuida les fotografies, actualitza els textos i proporciona informació i vies de contacte per als usuaris.

Més informació

Font: trecebits.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia