FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Què passa si no es retornen els crèdits amb aval de l'ICO

Què passa si no es retornen els crèdits amb aval de l'ICO

Els experts creuen que l'eliminació dels privilegis de la seua execució depén de la voluntat de l'Administració

Els crèdits amb aval públic de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) han sigut una de les ajudes a pimes i empresaris més rellevants, en número i quantia, de les oferides per l'Estat durant la pandèmia. La prolongació de la crisi ha portat al Govern a adoptar successives mesures respecte a ells. En primer lloc, al novembre, es va permetre una primera ampliació dels períodes de carència o venciment d'aquests préstecs ICO. Més recentment, al març, el Reial decret llei 5/2021 incorpora noves previsions, amb un doble abast: d'una banda, permetre que els ICO puguen veure renegociades les seues condicions i, per una altra, si malgrat tots els esforços aquests deutes resulten impagades al seu venciment, s'introdueix un règim singular per als crèdits derivats de l'execució dels seus avals.

La peculiaritat davant aqueixa possible insolvència resideix en tres noves previsions que poden permetre l'agilitació dels procediments concursals en els quals es vegen immersos. Aqueixos canvis consisteixen, d'una banda, en el fet que aquests crèdits computaran com a passiu financer en els acords preconcursals; per un altre, que en el concurs passaran a ser crèdits ordinaris íntegrament, perdent la meitat del privilegi típic dels crèdits públics i, finalment, que en el cas de persones físiques, cap la seua exoneració. La norma recull tres tipus de mesures per a renegociar els ICO: l'extensió del venciment dels avals, la seua conversió en préstecs participatius mantenint l'aval públic, i transferències directes que reduïsquen el deute. Per a fer-les efectives, deutors i entitats financeres han d'aconseguir uns acords de renegociació, els detalls d'execució de la qual estan pendents de desenvolupament normatiu.

Com indica Ricardo *San Marcos, soci de *Vaciero, d'una banda, queda el dubte de “què ocorrerà amb la normativa del Banc d'Espanya sobre morositat i dotació que han de fer les entitats financeres”; per una altra, “per a anar a un acord de renegociació, es requereix haver sol·licitat l'ampliació de termini aprovada al novembre, per la qual els ICO inicials ja van ser *novados”. Desgraciadament, assenyala Félix Salgado, soci de Prada *Gayoso, l'impagament dels ICO al seu venciment “és una cosa que passarà”. L'advocat explica que “encara que estem en un període de punt mort per la moratòria concursal i els diferents tipus d'ajudes disponibles, moltes empreses que han rebut crèdits ICO no podran afrontar-los quan arriben els seus venciments”

En aquest moment entrarà en joc l'últim pas de la normativa citada, amb les peculiaritats indicades per al crèdit que naix amb l'execució dels avals, i que té naturalesa pública per ser el seu creditor l'Estat. “Bastants professionals”, comenta Javier Marquina, soci també de Prada *Gayoso, “ens veníem queixant de la situació de preferència dels creditors públics”. “La pràctica demostra”, continua aquest advocat “que és freqüent que les empreses en dificultats, davant una tensió de tresoreria, deixen de pagar abans a Hisenda que al proveïdor que li subministra el material. Per això, aproximadament el 95% les empreses en concurs tenen deutes amb els creditors públics”. El problema resideix en què “els privilegis del crèdit públic fan molt difícil tirar avant convenis de creditors o acords de refinançament amb els organismes públics, encara que en el despatx l'aconseguim a vegades”, explica.

Més informació

Font: elpais.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia