FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Ayudas y subvenciones (Mostrar tot)
AJUDES A la CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

AJUDES A la CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

La Diputació de Castelló obri un nou programa d'ajudes a la contractació indefinida de joves entre 16 i 29 anys per a empreses amb centre de treball en municipis de menys de 5.000 habitants o menys de 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys. Aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu

Termini de sol·licitud : 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

OBJECTIU

Fomentar la contractació indefinida de les persones joves

BENEFICIARIS

Empreses i persones autònomes amb centre de treball en municipis de la província de Castelló de menys de 5.000 habitants i municipis entre 5.000 i 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys. (Veure exclusions en les bases)

PERSONES A CONTRACTAR

Joves menors de 30 anys a la data de contracte:

- Inscrits en Garantia juvenil (que no estudien ni treballen) i en *LABORA.

- Estar empadronats en municipis de menys de 5.000 habitants i municipis entre 5.000 i 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys.

- No haver tingut contracte laboral en l'empresa en els 6 últims mesos. No es consideren contracte laboral les pràctiques de caràcter no laboral.

IMPORT DE L'AJUDA

-- 450 euros/mes per cada mes més de duració, fins a un màxim de 6 mesos per a les contractacions finançades en la convocatòria de 2019.

- 2.700 euros per contracte en 2020 amb duració mínima de sis mesos i, addicionalment, 450 euros/mes per cada mes més de duració, fins a un màxim de 12 mesos dins de l'any 2020TIPUS DE CONTRACTE

Contractes indefinits a jornada completa per un període mínim de 6 mesos. (Veure exclusions en les bases)

DATA DE CONTRACTACIÓ

S'acceptaran contractacions des de l'1 de gener de 2020.

TERMINI DE SOL·LICITUD

20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

El termini encara no està obert.


COBRAMENT DE L'AJUDA

Després de realitzar la justificació. Termini màxim de justificació: 20/01/2021

Més informació

Font: Diputació de Castelló

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia