FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Ayudas y subvenciones (Mostrar tot)
AJUDES A la CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

AJUDES A la CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

La Diputació de Castelló obri un nou programa d'ajudes a la contractació indefinida de joves entre 16 i 29 anys per a empreses amb centre de treball en municipis de menys de 5.000 habitants o menys de 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys. Aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu

OBJECTIU

Fomentar la contractació indefinida de les persones joves

BENEFICIARIS

Empreses i persones autònomes amb centre de treball en municipis de la província de Castelló de menys de 5.000 habitants i municipis entre 5.000 i 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys. (Veure exclusions en les bases)

PERSONES A CONTRACTAR

Joves menors de 30 anys a la data de contracte:

- Inscrits en Garantia juvenil (que no estudien ni treballen) i en LABORA.

- Estar empadronats en municipis de menys de 5.000 habitants i municipis entre 5.000 i 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims 10 anys.

- No haver tingut contracte laboral en l'empresa en els 6 últims mesos. No es consideren contracte laboral les pràctiques de caràcter no laboral.

IMPORT DE L'AJUDA

- 2019: 2.700 euros per contracte en 2019

- 2020: Opció a ampliar en nova convocatòria altres 2.700 euros per manteniment de 6 mesos durant 2020.

- Màxim per contracte 5.400 euros (2019+2020)TIPUS DE CONTRACTE

Contractes indefinits a jornada completa per un període mínim de 6 mesos. (Veure exclusions en les bases)

DATA DE CONTRACTACIÓ

Ha de ser posterior a la resolució de la concessió i no més tard del 01/07/2019.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Del dia 19 de maig al 7 de juny de 2019.


COBRAMENT DE L'AJUDA

Una vegada transcorreguts els 6 mesos mínims de contracte i després de realitzar la justificació. Termini màxim de justificació: 20/01/2020

Més informació

Font: Diputació de Castelló

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia