FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

Així és el nou *hub logístic per a pimes, impulsat per *ICEX

Comerç exterior - Internacionalització Així és el nou *hub logístic per a pimes, impulsat per *ICEX

ICEX-*CECO oferirà formació perquè les petites i mitjanes empreses puguen comercialitzar els seus productes a l'estranger.

ICEX- *CECO ha creat un nou *hub tecnològic per a petites i mitjanes empreses (pimes). El nou *hub tecnològic oferirà formació perquè les pimes puguen comercialitzar els seus productes a l'estranger.


S'organitzaran cursos per a conéixer la realitat com l'operador econòmic autoritzat i el Brexit. Es farà el propi sobre els acords de reconeixement mutu amb el Regne Unit; la capacitació com a Representant Duaner i la seua importància per a l'empresa; el Transport Marítim i de quina manera afecta als enviaments internacionals, entre altres.

D'altra banda, el *hub tecnològic oferirà informació a les pimes sobre altres aspectes relacionats amb el comerç com pot ser el comerç amb les duanes. En aqueix sentit, se'ls ensenyarà sobre les innovacions que s'estan realitzant per a poder disposar d'un major control de les operacions amb mitjans electrònics.

Recorden que recentment l'Agència Tributària ha anunciat un paquet de mesures legislatives que afectaran el comerç electrònic. Segons s'ha avançat, la *AEAT incrementarà el nombre de declaracions en duanes. Això afectarà també les relacions que mantinguen les empreses amb el client final.

A més d'això, es posa de manifest que perquè puga haver-hi fluïdesa a les fronteres és necessari que existisca prèviament un sistema d'obtenció, emmagatzematge i interpretació de dades.

Interacció entre duana i empresa

Però no sols això, perquè segons s'indica també cal que existisquen especialistes que faciliten la interacció entre el sistema duaner i les empreses. Un dels elements clau perquè es fomente la seguretat i la confiança a l'hora de realitzar comerç internacional és l'Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Oportunitats i reptes per al creixement internacional de les pimes

Comerç exterior - Internacionalització Oportunitats i reptes per al creixement internacional de les pimes

Per què és bon moment perquè les pimes s'expandisquen a altres mercats.

El 60% de les petites i mitjanes empreses han perdut el 25% de la seua activitat internacional per la crisi del COVID-19. Així s'extrau d'un estudi realitzat per *Gedeth *Network. En línies generals, totes les empreses han patit un impacte negatiu en els seus negocis i la internacionalització s'ha paralitzat o alentit, en funció de cada cas. Però les petites i mitjanes empreses han sigut les més perjudicades per la seua falta de recursos. És per això, i amb la intenció de recuperar aquesta activitat en l'exterior, que les pimes demanden una sèrie d'ajudes per a identificar nous mercats o per a trobar nous clients en l'exterior.


No obstant això, segons assegura Juan Millán, soci director de *Gedeth, a pesar que la pandèmia ha afectat els negocis internacionals de tot el teixit empresarial, són les pimes les que es mostren més optimistes davant les noves oportunitats. Sent precisament els negocis amb menor múscul financer i falta de recursos, les pimes troben en aquest moment “una oportunitat per a oferir els seus serveis d'especialització o per a beneficiar-se de la cerca de nous proveïdors més pròxims per part de les grans multinacionals”.

Bon moment per a internacionalitzar-se i trobar oportunitats

Millán assegura que sempre és bon moment per a internacionalitzar-se, malgrat la crisi. “És un procés que reforça les competències, diversifica riscos i augmenta oportunitats que, en aquest context, són eines clau per a sobreviure”, destaca Millán. I és que el món empresarial ja és global. Si una empresa no té presència internacional, compta amb un desavantatge competitiu en detriment dels seus competidors. “Pots decidir que no vols eixir del teu mercat, però això no pararà a les milers d'empreses d'altres països que sí que ho estan fent i intenten accedir al teu”, subratlla el director de *Gedeth. Per tant, és important que les pimes s'esforcen per trobar mercats als quals expandir-se.

Sí que és cert que no s'ha d'oblidar que la internacionalització va més enllà d'enviar mercaderia a un altre país. És un procés estratègic dins de l'empresa que implica preparar-la per a competir i aprofitar noves oportunitats. Per tant, no estem davant una operació immediata, sinó que és procés immediat requereix d'esforç i perseverança. “Moltes pimes poden intentar les "dreceres" que els oferisquen, però l'experiència ens diu que solen triomfar els que aposten per això de manera decidida”, adverteix Millán.

Passos perquè una pime busque la seua internacionalització actualment

Més informació

Font:cincodias.elpais.com

Transparència i objectivitat per a restaurar la solvència de les pimes

Finançament Transparència i objectivitat per a restaurar la solvència de les pimes

Una fórmula interessant per a dotar de confiança i solidesa és la concessió de préstecs participatius, a cavall entre el finançament de fons propis i els préstecs a llarg termini

Els programes de recuperació i transformació del teixit econòmic després de la pandèmia de covid-19 suposen un enorme desafiament per al Govern i per a les administracions territorials, que en els pròxims mesos hauran d'assumir la seua responsabilitat de distribuir amb diligència 140.000 milions d'euros procedents del *Next *Generation EU. Sens dubte, es tracta d'una oportunitat única per a fer d'Espanya una economia més resilient, ecològica i sostenible; però per a establir els fonaments d'aqueix futur prometedor és necessari enfortir el teixit productiu actual, enfocant l'estratègia de finançament públic a restaurar la solvència de les pimes i dotar a tot el procés de transparència i objectivitat.

Les pimes es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat per la crisi sanitària: una de cada cinc empreses està en risc immediat d'insolvència. Els avals de l'ICO van resoldre els problemes de liquiditat al principi, però la prolongació de la pandèmia i les mesures restrictives per a mitigar-la estan tenint ja els seus efectes negatius sobre els recursos propis, de tal forma que moltes pimes veuen limitades les seues possibilitats d'invertir i, en última instància, de sobreviure. Aquesta dramàtica situació no sols s'està produint, com podria pensar-se, en micropimes i petites empreses, sinó també està afectant les 24.000 empreses mitjanes que suporten el 20% del PIB del nostre país. La deterioració de la seua solvència pot suposar una pèrdua irreparable de competitivitat per a l'economia espanyola.

És prioritari articular fórmules de finançament atractives per a aquelles empreses que, fins i tot sent viables, hagen elevat el seu endeutament

L'estratègia de finançament públic ha de combinar, per tant, mesures per a mitigar els efectes de la pandèmia a curt termini amb altres actuacions que contribuïsquen a recapitalitzar les pimes i a dinamitzar l'economia a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, és prioritari articular fórmules de finançament atractives per a aquelles empreses que, fins i tot sent viables, hagen elevat el seu endeutament per la pandèmia i es vegen obligades a congelar les seues inversions fins que aconseguisquen restaurar la seua solvència. Aquest estímul públic és fonamental per a aconseguir la recuperació perquè sense inversió no hi ha futur.

Una de les fórmules més interessants per a dotar de confiança i solidesa a les empreses és la concessió de préstecs participatius, un instrument financer a cavall entre el finançament de fons propis i els préstecs a llarg termini. L'Estat ja fa ús d'aquesta modalitat financera per a potenciar la inversió en pimes (*ENISA 4 i *FOND-*ICOpyme) amb recursos molt limitats, però amb la col·laboració de bancs i fons d'inversió és possible ampliar el capital per a arribar massivament a les empreses que el necessiten, la qual cosa redundaria en benefici de l'economia i de l'ocupació. Una mostra d'aquesta col·laboració públic-privada és el fons valencià d'impuls empresarial Impulsa I, que està ajudant a la reestructuració del deute de les mitjanes empreses.

Més informació

Font: blogs.elconfidencial.com

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

CASA GERMÁNTRANSPOR SALINASCARNICERÍA LA SEKINANO NAME GINBAR MESÓN PLAZAFECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia