FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Banco Sabadell

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

Les pimes i autònoms celebren la norma europea que sancionarà la morositat

Actualitad Les pimes i autònoms celebren la norma europea que sancionarà la morositat

La Comissió Europea va anunciar aquest dimarts un reglament que preveu fixar un termini de pagament màxim de 30 dies i multes per incompliments

Pimes i autònoms han rebut amb gran satisfacció el reglament contra la morositat anunciat per la Comissió Europea i la presidenta de la qual, *Ursula *von *der *Leyen, ha ratificat durant el seu discurs de l'estat de la Unió. La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (*PMcM), que agrupa més d'un milió de pimes i autònoms a Espanya, ha aplaudit l'anunci de la presidenta de l'Executiu comunitari que preveu sancionar a les empreses i Administracions Públiques moroses, a més de fixar un termini de pagament màxim de 30 dies.

"És una fita històrica sense precedents, pel qual hem estat treballant de manera permanent; estem molt orgullosos per haver contribuït significativament amb les nostres propostes i reivindicacions, i del qual es beneficiaran milions d'autònoms i pimes en tota Europa, que són els que més pateixen la xacra de la morositat", ha celebrat el president de la *PMcM, Antoni Cañete, a través d'un comunicat.

Segons la proposta, cada Estat membre designarà una o diverses autoritats responsables de l'aplicació del present reglament, que adoptaran les mesures necessàries per a garantir el compliment dels terminis de pagament. Entre altres, podran imposar o iniciar procediments per a la imposició de multes i altres sancions i mesures cautelars als subjectes responsables de la infracció, a més de realitzar inspeccions 'in situ' sense previ avís en el marc de les seues investigacions i exigir al deutor que pose fi a la infracció.

Per a Cañete, les sancions per morositat, que a Espanya no s'han aconseguit regular després de més de 90 pròrrogues parlamentàries, són "imprescindibles" per a reduir els terminis de pagament. Tal com ha vingut reivindicant la *PMcM des de la seua creació, "un règim sancionador és l'únic camí per a acabar definitivament amb la morositat".

Règim aplicable
Així mateix, els Estats membres determinaran el règim de sancions aplicable a les infraccions del present Reglament i adoptaran totes les mesures necessàries per a garantir la seua aplicació. Sobre aquest tema, el president de la *PMcM espera que vaja en línia amb la decisió de la UE, que siguen "sancions efectives, proporcionades i dissuasives", tal com es descriu en el reglament.

Un altre dels punts més destacats està relacionat amb la compensació pels costos de recuperació. Quan es reporten interessos de demora, el deutor haurà d'abonar automàticament al creditor una compensació a tant alçat pels costos de cobrament, que ascendirà a una quantitat fixa de 50 euros per cada transacció comercial, *expica la *PMcM.

"Aquesta proposta acaba amb la injustícia desmesurada que es produïa quan el propi creditor havia de fer-se càrrec dels interessos de demora generats pel retard en el pagament per part del deutor", ha assenyalat Cañete.

Al seu torn Cañete, que ha comparegut en el *Parlament de Catalunya a petició d'ERC i *Junts, ha reclamat a l'Executiu català que siga pioner a pagar directament a les subcontractes en els contractes *púlbicos. Amb això, *clacula, que es beneficiarien 3.000 milions anuals en factures de proveïdors de contractes majors que, moltes vegades, després de cobres tarden a pagar a les subcontractes.

Més informació

Font: diariodemallorca.es

La meitat de les pimes a Espanya té un sistema financer obsolet

Actualitad La meitat de les pimes a Espanya té un sistema financer obsolet

Un 49% de les pimes considera “un desafiament” la seua planificació financera

El 49% de les petites i mitjanes empreses considera un desafiament la seua planificació financera. Per als responsables d'aquestes empreses és un “repte” tindre actualitzades les previsions i la planificació financera. Així ho revela un estudi elaborat per *Pleo.

L'informe també posa de manifest que per al 30% de les pimes també continua sent tot un repte l'elaborar informes o funcions més habituals.

La principal raó darrere d'aquests desafiaments radica en la falta de digitalització en el departament, segons l'assenyalat pel 29% dels responsables financers enquestats. Aquest problema té un impacte directe en l'empresa i les seues conseqüències amenacen la viabilitat del negoci.

Retard en el lliurament de factures

Les petites i mitjanes empreses espanyoles han identificat tres problemes principals relacionats amb la gestió actual de les despeses dels empleats. En primer lloc, el 42% de les pimes assenyala que el retard en el lliurament de factures i rebuts és la seua principal preocupació. L'arribada tardana de la fulla de rebuts dificulta l'obtenció d'una visió realista de la rendibilitat de projectes, per exemple.

En segon lloc, el 39% dels enquestats destaca la probabilitat d'errors, la pèrdua de rebuts i el frau com un inconvenient significatiu, la qual cosa comporta costos addicionals. Novament, el departament financer s'enfronta a la desafiadora tasca d'omplir els buits, verificar i revisar la informació.

Finalment, el tercer aspecte important és el cost en termes de temps i recursos, ressaltat pel 28% de les pimes enquestades. Això es deu a l'alt grau de dedicació a tasques de baix valor agregat.

El director de Ple al Sud d'Espanya, Álvaro *Dexeus, adverteix que en l'actualitat s'observa com les petites i mitjanes empreses a Espanya “encara recorren a eines heretades ineficaces, com Microsoft Excel, a pesar que en alguns casos ja han implementat una solució de gestió de despeses”. Segons diu, a vegades opten per solucions fragmentades, destinades únicament a etapes específiques del procés i que no ofereixen una cobertura completa ni una integració amb altres sistemes. “Fins i tot arriben a utilitzar solucions que no estan dissenyades per a la gestió de despeses dels empleats, com les targetes bancàries, la qual cosa genera una considerable confusió”, afig.

Així es renoven les pimes per a tractar de ser més competitives

Actualitad Així es renoven les pimes per a tractar de ser més competitives

Una quarta part estan disposades a implantar la setmana laboral de 4 dies

La flexibilitat horària, el teletreball, la formació o les assegurances de salut són altres reclams de les pimes

Les pimes espanyoles s'actualitzen per a tractar d'aconseguir major competitivitat i la retenció del talent sembla ser el que més les motiva.

Ocorre també amb la resta d'empreses, encara que les pimes el tenen en principi més difícil per a mantindre els seus equips estables i crear unes condicions atractives per als seus treballadors, donada la gran competència que existeix dins del mercat laboral.

Així, entre les mesures que les petites i mitjanes empreses estan prenent destaca que el 25,4% d'elles es mostren disposades a implantar la setmana laboral de 4 dies. Així ho deixen patent les dades de l'Informe de Pimes i Autònoms 2023 elaborat per l'asseguradora internacional *Hiscox amb l'objectiu d'analitzar la situació i perspectives de les pimes i els autònoms del nostre país.

El que moltes d'aqueixes empreses desconeixen és que, per a afavorir aquesta mesura, el Govern va posar en marxa el mes d'abril passat un programa d'ajudes destinades a pimes que, com a part d'un projecte pilot, té la finalitat "assajar" la jornada laboral de 4 dies. El programa passa per subvencionar a empreses amb fins a 200.000 euros perquè puguen reduir l'horari de treball sense retallar el sou dels seus treballadors.

La mesura, no obstant això, no ha aconseguit l'èxit esperat i només 41 empreses van presentar la seua sol·licitud, segons les dades publicades pel Ministeri d'Indústria. La veritat és que més de la meitat de les pimes espanyoles, el 54,8%, no havien sentit parlar d'aquestes ajudes, i entre les pimes que sí que coneixien les ajudes (44,4%), quasi la meitat (45,2%) no les ha considerades gens interessants, raó per la qual no tenien pensat sol·licitar-les el 60,5%. Entre els qui sí que les veuen interessant (8,5%), la majoria anava a sol·licitar la subvenció, un 80,5%.

"El context actual, marcat per la crisi climàtica i la reordenació de les prioritats dels treballadors, necessita d'un nou model productiu i empreses que conceben el benestar dels treballadors com a part del seu propòsit. La setmana laboral de 4 dies respon a aquest desafiament, però alhora planteja nous reptes per a les pimes del nostre país", assegura Miguel Ángel Aguilar, director de Distribució i Vendes de *Hiscox Espanya.

Un repte més per a les pimes
El model de setmana laboral de 4 dies suposa tot un repte per a les companyies, ja que implica una reorganització del treball, l'augment dels costos i possibles conflictes pel greuge comparatiu, ja que no tots els llocs dins d'una mateixa companyia podrien reduir el seu treball setmanal a 4 dies. En el cas de les pimes, que disposen de menys personal i menor pressupost que les grans empreses, el desafiament augmenta i per això un 66,3% d'elles aposten per altres mesures complementàries en el seu afany, sobretot, per retindre talent.

El 76,6% de les petites i mitjanes empreses aposta per la flexibilitat horària com un altre dels atractius de la jornada laboral, mentre que el 30,9% d'elles ofereix l'opció del teletreball, percentatge que augmenta fins al 52% entre les companyies que facturen més de dos milions d'euros a l'any. Els plans de formació (23,1%) i les assegurances de salut (14,1%) són uns altres dels reclams de les pimes per a tractar de *fidelizar als seus empleats més talentosos.

Més productivitat i menys estrés
La setmana laboral de 4 dies pretén afavorir un model laboral en línia amb la conciliació i el respecte de l'activitat del treballador fora de l'entorn laboral, al mateix temps que s'aconsegueixen rutines de treball més sostenibles. Moltes empreses han dut a terme programes pilot i destaquen els beneficis que té tant per als treballadors com per a les seues pròpies empreses.

En aquests plans pilot s'ha constatat que la setmana reduïda contribueix a minorar l'estrés dels treballadors i incrementa la seua productivitat, es millora la conciliació familiar i personal, es redueixen les emissions de CO? i la contaminació en zones d'alta concentració poblacional gràcies a la reducció del trànsit, i fins i tot s'aprecia un augment augmente mitjà en els ingressos.

Preocupa la recessió
Altra de les conclusions que es desprén de l'Informe Pimes i Autònoms 2023 és que el 39,2% de les pimes espanyoles no podria fer front a una recessió econòmica, després de ser les principals afectades per l'augment dels preus i l'estancament de les vendes.

Gran part d'aquestes pimes "s'han vist castigades per la situació econòmica, encara que el període de recuperació no està sent igual per a totes", i les perspectives davant una possible recessió econòmica varien en funció de la grandària i volum de facturació. Les empreses pitjor parades són les micropimes (d'1 a 9 empleats), ja que el 43,4% d'elles creu que no està tampoc preparada per a afrontar una recessió, mentre que en la resta de pimes (10 a 250 empleats) aquest percentatge descendeix al 22,9%. Per part seua, entre les pimes la facturació de les quals és superior a dos milions d'euros, un 77,7% creu que sí que tiraria avant.

Baixa l'optimisme
L'informe també reflecteix que l'optimisme ha caigut enguany, ja que el 31,9% del total de les pimes enquestades creu que la seua facturació i ingressos descendiran en 2023, enfront del 29,4% que ho feia en 2022. A més, el 31,7% creu que millorarà molt enguany en comparació amb el 34,7% que ho feia en 2022, mentre que un altre 33,1% creu que seguirà igual enguany, únicament 0,8 punts menys respecte al percentatge de l'any anterior.

Les micropimes, per part seua, tenen perspectives menys optimistes quant a ingressos, ja que baixa en més de 14 punts el percentatge d'aquelles que creuen que milloraran, passant del 42,3% registrat en 2022 a un 27,9% enguany.

Més informació

Font:eleconomista.es

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.BAR CAFE EL PORCHE FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.ESVEVA Fibras naturalesDISTRIBUCIONES PLASENCIA
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia