FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS (Termini del 27 de gener al 27 de febrer de 2020)

Ajudes i subvencions Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS (Termini del 27 de gener al 27 de febrer de 2020)

Que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria.

Què es pot sol·licitar?


Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria.

Objecte del tràmit

La concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METALL-MECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

En concret:

1. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES en 2020:

- Només podran subvencionar-se, conformement a la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial dels sectors abans indicats, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2020 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció en aqueixos establiments industrials.


2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2020:

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per al sector de la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que el seu *presupueto mínim subvencionable total no abast aquest import seran desestimades.

Per al CÀLCUL del pressupost mínim subvencionable es tindrà en compte el cost total d'adquisició dels actius materials i immaterials, i el màxim subvencionable d'enginyeria i auditoria. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés, segons els costos i límits anteriors, no aconsegueix el pressupost mínim subvencionable, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret d'aquesta.


Qui pot iniciar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les petites i mitjanes empreses (pimes) privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculades directa o indirectament als sectors industrials objecte de convocatòria.

Més informació

Nou segell *ODS per a pimes. Què aporta i com pots aconseguir-ho?

Notícies sostenibles i Indústria 4.0 Nou segell *ODS per a pimes. Què aporta i com pots aconseguir-ho?

Complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible genera beneficis al planeta, i també a la pròpia pime.


La protecció del planeta s'ha convertit en un tema important, també per a l'activitat de les empreses. Les Nacions Unides van establir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) que hauran d'aconseguir-se durant els pròxims 15 anys per a aconseguir un desenvolupament sostenible global i per a erradicar la pobresa, i garantir la prosperitat, a més de protegir el planeta.


Amb tot això, s'han creat grups de treball que faran costat als països i a les seues empreses per a aconseguir aquestes metes. A Espanya s'ha posat el focus en la petita i mitjana empresa, que és la que representa el major percentatge del seu teixit empresarial.

El grup de treball espanyol, de caràcter multidisciplinari, assessorarà de manera personalitzada a les pimes espanyoles per a saber quines són les seues fortaleses i les seues febleses en temes relacionats amb la sostenibilitat, amb l'objectiu d'elaborar un pla d'acció.

Una de les vies per a executar amb èxit aquest tipus de plans és la capacitat d'involucrar als empleats en un projecte comú de contribució al desenvolupament local i global.

Per descomptat, aquests programes també es dirigeixen a aconseguir una gestió més òptima del negoci i a afavorir la transparència de la pime. Emprendre accions de responsabilitat social corporativa (*RSC) també ajudarà a millorar la imatge de l'organització, a més de contribuir als *ODS.

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia