FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

LLIGA proposa noves mesures econòmiques per a salvar als autònoms

Actualitad LLIGA proposa noves mesures econòmiques per a salvar als autònoms

Madrid, 30 de març de 2020. Davant la perduda de rumb econòmic del Govern d'Espanya demanem que s'adopten immediatament les mesures que enumerem a continuació per a pal·liar la ruïna a la qual estem abocats de continuar així i que no ajuden en res en el curt, mitjà, ni llarg termini a la permanència de les activitats d'autònoms i empreses. Considerem que som a temps i el Govern té possibilitat de canviar des de demà en Consell de Ministres.

“Les mesures sanitàries que s'estan adoptant i que amb absoluta responsabilitat acatem tot el teixit empresarial unit, autònoms, pimes i empreses. No justifiquen les irresponsables mesures laborals que s'estan legislant i que porten al tancament de molts autònoms”, ha assegurat Lorenzo *Amor, president de *ATA.

1. QUOTA D'AUTÒNOMS

– Suspensió de la quota d'autònoms dels mesos de març, abril i maig.

– La quota de març que ja ha sigut abonada, serà de tornada immediatament i d'ofici a tot el col·lectiu, i no es cobraran recàrrecs a qui l'hagen retornada.

– Tot aquell autònom que per les mesures adoptades no estiga exonerat de la quota, se li giraran les 3 quotes en els mesos de setembre, octubre i novembre.

– Els autònoms que s'hagen contagiat per *COVID-19 i aquells que estiguen en quarantena obligatòria estaran exempts de pagar la cotització des del primer dia.

2. OBLIGACIONS FISCALS I TRIBUTÀRIES

– Suspensió de tots els tràmits impositius i obligacions tributàries del primer trimestre que cal presentar a l'abril i ajornar la seua presentació al mes de juliol.

3. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT.

– Reduir el llindar de pèrdues en l'últim mes que estableix la prestació de cessament d'activitat per causes econòmiques d'un 75% a un 30%, igual que ha fet l'estat danés.

– Ampliar el termini de gaudi d'aquesta prestació a 3 mesos.

– Permetre el cobrament de la prestació extraordinària de cessament d'activitat a tots aquells autònoms que tenen dret a ella i que reben una altra prestació de la Seguretat Social sempre que aqueixa prestació no aconseguisca el 50% del salari mínim interprofessional.

– Incloure en els supòsits de força major per a l'accés a la prestació extraordinària de cessament d'activitat, a les activitats que ja no són essencials d'acord amb el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials.

4. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ

– Anul·lar la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-19, respecte a l'obligatorietat del manteniment de l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

– Establir com a data de finalització dels *ERTES un mes posterior a la finalització de l'estat d'alarma.

Més informació

Font: ata.es

Línia d'Avals Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

Finançament Línia d'Avals Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seues entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

El Consell de Ministres, d'acord amb el regulat en l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, ha aprovat amb data 24 de març, -BOE 26 de març- les condicions i requisits per a accedir al primer tram d'avals, atorgats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, fins a un import de 20.000 milions d'euros, per a facilitar accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-19.

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital serà gestionada per l'ICO a través de les entitats financeres que concedisquen finançament a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del *COVID-19.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seues entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea.

En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:

Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reunisquen la condició de pime.
Característiques i forma de tramitació
Quina és la finalitat d'aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del *COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament com:

Pagaments de salaris
Factures
Necessitat de circulant
Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries
Quines entitats financeres operen en aquesta línia?

Entitats de crèdit
Establiments financers de crèdit
Entitats de diners electrònics
Entitats de pagaments
Hauran d'estar registrades i supervisades pel Banc d'Espanya [o CNMV en els casos corresponents] i haver subscrit amb ICO un contracte marc per a participar en la Línia d'Avals.

Com funciona aquesta Línia i on han de dirigir-se els autònoms i empreses?

Els autònoms i empreses interessats a acollir-se a aquesta línia hauran de dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguen amb l'Institut de Crèdit Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la Línia d'Avals.

L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

Aquestes entitats financeres podran recórrer a la Línia d'Avals per a avalar operacions de finançament atorgades a autònoms i empreses.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat que tinguen domicili social a Espanya i que s'hagen vist afectats pels efectes econòmics del *COVID-19 sempre que:

Els préstecs i operacions hagen sigut formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
Les empreses i autònoms:
No figuren en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (*CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
No estiguen subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs siga sol·licitat pels seus creditors.
Quan siga aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 31.12.2019 conforme als criteris establits en l'article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior.
El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Més informació

Font: ico.es

Descàrrega ací informació més completa

ATA considera que la falta de mesures econòmiques que acompanyen a les noves mesures sanitàries portarà als autònoms a la ruïna

Actualitad ATA considera que la falta de mesures econòmiques que acompanyen a les noves mesures sanitàries portarà als autònoms a la ruïna

Madrid, 29 de març de 2020. Des de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms hem de tornar a mostrar el nostre desacord amb les mesures econòmiques i laborals anunciades ahir dissabte i les laborals conegudes del Consell de Ministres del divendres. Unes mesures que de nou no tenen en compte als autònoms, que limiten definitivament la seua mobilitat en molts sectors i que no aporten compensacions a les seues pèrdues.

Les empreses espanyoles de totes les grandàries hem acatat les propostes sanitàries per a acabar amb el COVID19 i no discutim les seues diverses i successives ampliacions a les restriccions per salut. Seguirem a casa i cuidant de nosaltres i els nostres conciutadans. LLIGA recolzarà i acatarà sempre les decisions de l'autoritat sanitària i compartim aquest suport i unitat amb la patronal CEOE i *Cepyme.

Però reduir la mobilitat encara més serà una mesura que generarà un enorme impacte sense precedents en l'economia espanyola, especialment en sectors com l'industrial. En aquests moments el desconcert entre els autònoms és complet i molts encara dubtes de si poden o no exercir la seua activitat.

I que és més greu, aquestes mesures haurien de vindre acompanyades de mesures econòmiques que suavitzen les pèrdues. “Els autònoms estan al límit. I estan esperant al dimarts perquè se'ls passe la quota d'autònoms i les assegurances socials dels seus treballadors. Amb el compte a zero i sense possibilitat de fer res. Som conscients que cal quedar-se a casa pitjor igual que s'assegura el manteniment del treballador haurien de mirar pel manteniment de l'activitat que crea aqueix lloc de treball. No poden abandonar-nos més.”, ha dit el president de *ATA

“Ahir ens prohibien acomiadar i abocaven dubtes i sospites sobre els quals creguen ocupació. Demà molts autònoms els prohibeixen treballar i no tindran permís retribuït ni ajuda” ha assegurat Lorenzo *Amor, president de *ATA. “El que tinc clar és que el Govern té perdut el rumb en matèria econòmica i ens dirigeix cap a una desgraciada situació. Difícil serà la recuperació i moltes empreses i autònoms quedaran en el camí. O canvien rumb o anem a la deriva i a la ruïna”.

Més informació

Font: ata.es

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia