FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

El Mapa de Coneixement de Sostenibilitat impulsa el valor estratègic de les pimes

Notícies sostenibles i Indústria 4.0 El Mapa de Coneixement de Sostenibilitat impulsa el valor estratègic de les pimes

La caixa d'eines perquè les petites i mitjanes empreses espanyoles eixamplen les seues palanques de competitivitat es va omplint. La Cambra de Comerç d'Espanya continua acurant-se a aplanar el camí perquè, també aquestes, a imatge i semblança de les companyies de major grandària, incloguen el sostenible en la seua gestió

El 99% del teixit productiu a Espanya el conformen les pimes, que no poden romandre alienes a un model de reactivació econòmica basat en la sostenibilitat com a palanca principal de competitivitat”, afirma José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya, en parlar del primer Mapa de Coneixement de Sostenibilitat per a Pimes. D'aquí ve que Bonet es mostre optimista respecte al futur i utilitat d'aquesta nova eina presentada per la institució.

Bonet parla de sostenibilitat en un triple vessant: ambiental, social i de governança (*ASG). “Tradicionalment el focus s'havia posat en la internacionalització, en la innovació i en la digitalització, aspectes que ara tampoc podem oblidar”, afig Bonet. El nou instrument permet avaluar i gestionar les actuacions sostenibles en un marc internacional. Per tant, es tracta d'una proposta fonamentada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, a més d'en els estàndards rellevants que pivoten sobre criteris *ASG, com el Global *Reporting *Initiative (*GRI) i *Sustainability *Accounting *Standard *Board, a part de l'exemple inspirador i directe d'empreses capdavanteres que han liderat aquestes temàtiques en el seu àmbit d'activitat.

Per al president de la Cambra de Comerç d'Espanya, el rellevant és que el Mapa de Coneixement creat “es convertisca en una plataforma de coneixement viu, on qualsevol empresa puga contribuir aportant millors pràctiques”.

Les pimes no poden romandre alienes a un model de reactivació econòmica basat en la sostenibilitat com a palanca principal de competitivitat
José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya
Es tracta d'un recurs que, a manera de guia, ofereix indicadors i pistes amb aqueix triple enfocament al·ludit per a aconseguir metes sostenibles. Per endavant, i com a complement, aqueixa denominada per Bonet “caixa d'eines de sostenibilitat per a pimes” ja incloïa un test d'autodiagnòstic empresarial i plantilles per a la realització d'informes no financers, polítiques mediambientals i codis ètics.

Eficiència energètica
No obstant això, aquesta no ha sigut l'única proposta oferida a les petites i mitjanes empreses a través de la xarxa de Cambres de Comerç territorials i amb finançament dels fons *Next *Genneration EU. El Programa de Sostenibilitat per a Pimes, que contempla actuacions centrades en l'eficiència energètica, compta enguany amb la participació de 230 empreses, la majoria dedicades a turisme, indústria, comerç, construcció i enginyeria, i també aquelles que presten serveis a altres companyies. La seua dotació depassa els 2 milions d'euros, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es reparteixen en una ajuda que cobreix del 40% al 85% de la inversió escomesa, sent el topall de 7.000 euros.

Diagnòstic i mesures
El desenvolupament del programa es realitza en dos blocs. El primer consisteix en l'elaboració d'un diagnòstic sobre sostenibilitat perquè la pime siga conscient del seu punt de partida i del nivell en el qual es troba per a plantejar, amb realisme, les seues possibilitats de millora mitjançant l'estudi de la seua petjada de carboni. D'aquesta manera, una vegada que coneix les tones de CO? que genera, haurà d'adquirir uns compromisos per a reduir-la. Al seu torn, ha de calcular la seua eficiència energètica per a fixar un pla sobre aquest tema. Finalment, elaborarà un informe sobre economia circular que consciencie sobre el caràcter limitat dels recursos naturals, adoptarà solucions per a frenar la contaminació atmosfèrica i el calfament global i, a més, calibrarà com a empresa la seua possible contribució a l'Agenda 2030 (a partir d'una anàlisi dels *ODS amb impacte directe en el mediambiental).

El segon dels blocs ja se centra de ple en l'ajuda a la inversió i, per consegüent, en la implantació del projecte, que sempre serà conforme a les pautes i recomanacions fetes en la fase de diagnòstic. Julián López-Arenas, director de competitivitat de la Cambra de Comerç d'Espanya, cita com a projectes més demandats “l'elaboració de plans de *RSC, el desenvolupament de bones pràctiques mediambientals per a augmentar la sostenibilitat en els processos, l'assessorament que permeta la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 i el registre de la petjada de carboni”.

Cerca de respostes
Tant aquest programa descrit com el Mapa de Coneixement de Sostenibilitat són iniciatives que volen respondre a les exigències i objectius marcats per la Unió Europea. Reptes que parteixen de la necessitat que tals objectius no poden ser aconseguits sense les pimes, donat el seu pes i també donada la demanda creixent que exerceixen, en aquesta línia, els grups d'interés empresarials, les plantilles, els clients, els usuaris i els inversors.

El ‘Programa de Sostenibilitat per a Pimes’, en el qual participen 230 empreses, compta amb una dotació de més de 2 milions. Es reparteixen en una ajuda que cobreix del 40% al 85% de la inversió escomesa, sent el topall de 7.000 euros
Les polítiques relacionades amb agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació, infraestructures i ecosistemes resilients, transició energètica inclusiva, educació i coneixement, nova economia de les cures i polítiques d'ocupació, entre altres, acaparen més de la meitat els fons europeus traslladats a Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I a algú se li escapa, precisament, l'enorme capacitat de les pimes —igual que les microempreses— per a integrar en el laboral als qui procedeixen dels sectors més vulnerables? Per això, de la seua incorporació dependrà que, com a marca l'Agenda 2030, en huit anys tinguem societats més justes, empreses més reeixides i un planeta més sostenible.

De moment, l'intent de la Cambra de Comerç d'Espanya de situar a la pime en el mapa, en el Mapa de Coneixement de Sostenibilitat, ajuda a aquest desafiament.

Més informació

Font: elpais.com

Què és el DIE i com pots aconseguir-ho per a la teua pime

Actualitad Què és el DIE i com pots aconseguir-ho per a la teua pime

Es tracta d'un distintiu d'igualtat que aconsegueixen les empreses que apliquen mesures en aquest sentit.

El *DIE o Distintiu d'Igualtat en l'Empresa reconeix la labor de la pime en matèria d'igualtat. Es tracta d'una marca d'excel·lència promoguda pel Ministeri d'Igualtat i que pretén destacar les accions dutes a terme per les empreses en aquest sentit.

Actualment, qualsevol empresa, ja siga xicoteta, mitjana o gran, pot sol·licitar el Distintiu d'Igualtat. Entre els requisits que han de complir figura el fet que han de trobar-se en territori espanyol.

Així mateix, les empreses que sol·liciten el DIE també hauran de destacar en l'aplicació i resultats de les mesures d'igualtat de dones i homes que hagen desenvolupat. Aquestes mesures hauran d'estar relacionades amb les condicions de treball, els models d'organització en àmbits com els serveis, els productes i la publicitat de l'empresa.

Concessió anual

A part, el Ministeri d'Igualtat estableix que aquestes empreses no podran haver tingut alguna sanció en els dos o els últims tres anys en matèria d'igualtat. També hauran de tindre implantat un pla d'igualtat i encara que legalment no se'ls requerisca encara un pla d'igualtat, voluntàriament se'ls sol·licitarà un pla amb mesures i polítiques d'igualtat dins de l'organització.

Aquelles empreses que finalment aconseguisquen el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa gaudiran de beneficis com una valoració positiva en matèria de sensibilitat contra la discriminació per gènere. Les empreses també seran valorades positivament quan intenten accedir a qualsevol licitació pública. D'altra banda, aconseguiran reconeixement nacional pel mer fet de posseir el distintiu d'igualtat i podran utilitzar el pla d'igualtat per a mantindre les polítiques d'igualtat en l'empresa i en pro de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal dels treballadors.

Aquest reconeixement tindrà una vigència de tres anys per a les empreses a les quals se li concedisca.

La distinció s'atorga anualment. Per a això es realitzaran convocatòries tots els anys en les quals podrà participar qualsevol empresa privada o pública. El requisit serà destacar de manera integral en l'aplicació de les mesures d'igualtat.

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.MICROBODEGA DOMINIO DE RODENOFECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.MI DIAMANTE ES DE PAPELFASEBA, Suministros de automociónRESTAURANTE ALEGRE
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia