FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.

Agència privada de col·locació

Servici d'intermediació laboral gratuït per a les empreses associades i persones en situació de desocupació.

FECAP és Agència de Col•locació Privada n.º 1000000056 autoritzada pel Servici Públic d'Ocupació des de l'any 2012, la qual cosa li permet oferir un servici d'intermediació laboral a les empreses, gestionant les seues ofertes d'ocupació i a les persones desocupades, atenent les seues necessitats d'ocupació. Este és un servici que FECAP oferix de forma gratuïta tant per a les empreses associades com per als desocupats.

ACCIONS D'ORIENTADES A L'OFERTA D'OCUPACIÓ

FECAP en el seu afany per facilitar als possibles ocupadors de la comarca la tasca de busca del personal idoni a les seues necessitats, posa a la seua disposició les opcions següents:

 • Que l'oferta siga directament publicada per l'empresa en la web de FECAP o que autoritze a FECAP que la publique i que els interessats puguen enviar directament els seus currículums a l'empresa.
 • Que l'oferta siga gestionada directament pel personal tècnic de FECAP a través de:
  • Va enviar directe a l'empresa dels candidats reclutats. Pensat per a aquelles ocasions en què es requerix un procés ràpid de gestió. En esta modalitat es realitzen les accions següents:
   • Selecció de les persones més idònies en funció de perfil requerit.
   • Contacte i verificació de la disponibilitat de les dites persones i interés en l'oferta.
   • Va enviar dels currículums de les persones.
  • Preselecció de candidats. EEste servici està dirigit a la gestió d'ofertes en què siga necessari comprovar en les candidatures, a més de la disponibilitat, el compliment de requisits professionals i personals més concrets. En este cas, el personal tècnic de FECAP realitzarà les accions següents:
   • Selecció de les persones més idònies d'acord amb perfil requerit.
   • Contacte i verificació de la disponibilitat de les dites persones i interés en l'oferta.
   • Entrevista de preselecció.
   • Estudi, valoració i enviament de les persones més idònies.

SERVICIS I ACCIONS ORIENTADES AL DEMANDANT D'OCUPACIÓ

A les persones en situació de desocupació, que es troben inscrites en la corresponent oficina d'ocupació, li'ls oferixen de forma gratuïta els servicis següents:

 • Atenció i informació dels servicis que s'oferixen des de l'Agència de Col•locació.
 • La possibilitat de formar part de la nostra borsa de treball, per a això ens han d'aportar currículum vitae actualitzat (preferentment original) i DARDE o data d'inscripció en l'oficina del SERVEF, i firmar autorització LOPD per a poder introduir les seues dades personals en la base de l'Agència.
 • Tutories individualitzades d'orientació per a la busca d'ocupació.

Si desitja major informació, pot contactar amb els telèfons 964 711 644 ó 619 940 324 ó en

Logos
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia