FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.

Mediació

Servici de Mediació de FECAP

La mediació és un procediment alternatiu de solució de conflictes per mitjà del qual les parts enfrontades, de forma voluntària, poden arribar a un acord, amb la intervenció d'un mediador que gestiona el procediment.

FECAP. Mediación

El personal especialitzat de FECAP prestarà de forma directa este servici de mediació a aquelles empreses en conflicte que ho demanden i estiguen d'acord amb el procediment, perquè això compta amb el suport tècnic i legal de l'empresa GIC (Gestió Intel·ligent de Conlictos) , amb qui s'ha firmat un acord de col·laboració gràcies al qual les empreses associades tindran un preu especial.

La mediació esta especialment indicada en aquells conflictes que busquen solucions àgils, ràpides i econòmiques, i en les que a més es vullga preservar y/o consolidar les relacions comercials.

La mediació permet a les empreses aconseguir acords voluntaris i amistosos, fàcilment executables, estalviant-los costos, temps, i disminuint la litigiositat.

Els principals avantatges de la mediació:

  • És una alternativa flexible, àgil i ràpida de solució de conflictes.
  • Prevé conflictes més greus y/o profunds.
  • Les pròpies característiques de la mediació, que es basen en el diàleg i la comunicació, fan que la resolució del conflicte no supose la ruptura de la relació.
  • Permet preservar o consolidar relacions en el futur.
  • Ambdós parts poden guanyar i quedar satisfetes, no crega un guanyador i un perdedor.
  • L'acord o producte de la mediació part dels propis interessats, la qual cosa constituïx una garantia que els interessos de les parts quedaran salvaguardats.
  • El costos són molt menors que les disputes judicials.
  • El procediment és totalment confidencial, esta protegit pel secret professional.
  • El procés acaba quan les parts així ho desitgen.
  • En cas de no arribar a un acord, no es tanquen una altra vies de resolució de conflictes.

Què és la mediació?

Un procediment en què una tercera persona, el mediador, col·labora amb les parts en disputa amb l'objectiu que troben una solució per si mateixos.

Un procediment flexible que es desenrotlla de forma sistemàtica a través d'unes fases clarament definides, i que permet aconseguir una solució acordada per les parts.

Un procediment que possibilita adaptar-se a les característiques tant de les parts com de l'assumpte de què es tracte.

Permet abordar aspectes de relació entre les parts.

Un procediment en què les parts i el/los assumpte (s) que els enfronta són tractades

Què no és la mediació?

Qualsevol altra actuació en la qual intervé una persona que no tinga els coneixements i formació requerida per a poder-la realitzar.

Una teràpia.

Una orientació sobre possibilitats d'abordatge de la situació.

Una defensa jurídica.

Quines característiques té la mediació?

Voluntarietat, ja que les parts acudixen a mediació de forma totalment voluntària i poden abandonar-la en qualsevol moment.

Confidencialitat, ja que allò que s'ha tractat en mediació no pot ser revelat ni pel mediador ni per les parts.

Flexibilitat, s'adapta a les característiques de les parts i del/los assumptes que es tracten.

Imparcialidad/Neutralidad, ja que el mediador manté equidistància amb les parts, no es decanta per ningú, no enjudicia ni presa les decisions que corresponen a les parts.

L'acord producte de la mediació part dels propis interessats.

És un procés que tendix a l'acord i no a la reparació.

Respecte a l'Ordenament Jurídic.

Manteniment del respecte, bona fe i col·laboració entre les parts.

Permeta tractar el conflicte en la seua globalitat.

Els acords de mediació constituïxen un contracte privat entre les parts i, per tant, són de compliment obligatori.

© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia