FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.

Assessoria ambiental i energètica

Per a la millora de l'eficiència energètica, el desenrotllament sostenible i la reducció de costos, reduint el consum energètic i l'aprofitament de residus.

GABINET D'ASSESSORIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA

En l'actual context econòmic, FECAP treballa per fomentar activitats que permeten a les nostres empreses ser més competitives i adaptar-se als canvis que demanda l'entorn. La utilització racional de l'energia, i en el marc d'ella la consecució de la màxima eficiència, és una necessitat cada vegada més assumida per les nostres empreses en què FECAP no pot deixar de prestar el seu suport i cooperació.

flyer

Sobre esta iniciativa, la Federació Empresarial Comarcal de l'Alt Palancia (FECAP) i Pebrella ATF Consultora han firmat un conveni de col•laboració per a la difusió i implantació de mesures d'eficiència energètica i de sostenibilitat ambiental. Es tracta d'un acord de cooperació dirigit a les empreses de l'Alt Palancia. L'esmentat conveni contempla l'assessorament per part de l'equip tècnic de Pebrella a les empreses palantinas en matèria d'auditoria energètica, implantació d'energies renovables, gestió integral dels residus o foment de pautes de sostenibilitat i de gestió mediambiental empresarial.

A esta iniciativa s'incorpora Àbac Innovació que contempla els servicis d'eficiència energètica i de sostenibilitat acordats per FECAP i Pebrella ATF Consultora, en el sector de l'edificació.

Dins de l'edificació, l'empresa Àbac Innovació audita des de grans edificis consumidors d'energia, com poden ser les indústries o els edificis hotelers, fins a xicotets consumidors com una vivenda particular, passant per qualsevol tipus d'edifici i de local de negoci.

FECAP oferix este nou servici amb la certesa que podrà aportar beneficis a les empreses, als professionals i als particulars, aconseguint disminuir gastos i augmentar ingressos.

El Gabinet d'Assessoria Ambiental i Energètica dirigit per un equip de professionals compost per professionals de l'enginyeria (enginyers industrials, forestals i agrònoms) i per professionals de l'arquitectura (arquitectes i arquitectes tècnics) oferix un assessorament personalitzat a l'empresa, al professional o al particular en matèries d'interés per al seu desenrotllament com la sostenibilitat, tecnologies netes, estalvi energètic, rehabilitació energètica i gestió de residus, entre altres. De la mateixa manera, s'oferix acompanyament als promotors potencials de projectes empresarials que aborden distintes temàtiques de l'economia verda, ja que són abundants els recursos que oferix el nostre territori per a ser explotats de forma sostenible i poden representar una diversificació a l'activitat econòmica existent de l'empresari.

Els objectius fonamentals del Gabinet se centren en el:

 • Assessorament a l'empresa i al professional per a l'adopció de pautes de sostenibilitat i desenrotllament de productes i servicis per a l'economia verda, la qual cosa es convertirà en un augment de la seua competitivitat al proporcionar-li elements per a la reducció dels seus costos: reducció de consum energètic, aprofitament de residus, intercanvi de subproductes valorizables entre empreses i sectors (per exemple, agroalimentaris que puguen ser comportats per a agricultors o valorats per a la producció d'energia).
 • Acompanyament personalitzat a emprenedors per a la creació d'activitats de caràcter ambiental tant en iniciatives ja existents com en altres de nou encuny.
 • Suport en la millora mediambiental de les pimes, micropimes i dels professionals de l'Alt Palancia per mitjà de l'execució d'accions de sensibilització i orientació sobre els beneficis i característiques bàsiques de la gestió ambiental empresarial en matèria de:
  • Gestió, reducció, minimització i valoració de residus.
   • Plans de reducció, valoració interna i comercial de residus.
   • Gestió adequada i rendible dels residus perillosos i no perillosos.
  • Desenrotllament de pautes de sostenibilitat i gestió mediambiental empresarial.
   • Suport en la posada en marxa d'iniciatives empresarials de caràcter verd.
   • Informació sobre finançament i inversió per a este tipus de projectes.
   • Assessorament per a l'adopció de pautes de sostenibilitat i desenrotllament de productes i servicis per a l'economia verda.
  • Auditoria energètica i energies alternatives.
   • Reducció de consum.
   • Adopció de tecnologies ecològiques (disminució dels costos de producció per augment de l'eficiència energètica) .
   • Adopció de noves fonts netes d'energia. Biomassa i altres.
   • Assessorament en la diversificació empresarial i desenrotllament de noves activitats energètiques.
   • Adaptació de l'activitat professional a la normativa ambiental i impuls de la seua sostenibilitat.
   • Adopció de certificacions ambientals voluntàries.
   • Consultoria per a la reducció del consum d'aigua.
   • Consultoria per a la disminució de la contaminació acústica.
   • Assessorament en el desenrotllament de circuits curts de consum.
   • Rehabilitació energètica d'edificis.
  • Servicis de valoració territorial de les produccions locals. Servici dirigit prioritàriament a les empreses vinculades amb la gestió sostenible del territori, de producció agrària, empreses agroalimentàries, artesanals, de turisme sostenible, producció energètica, cooperatives.
   Funcions:
   • Desenrotllament de marques territorials.
   • Adopció de marques de qualitat i etiquetatges ecològics.
   • Valoració local de les produccions en relació al territori d'origen.
   • Assessorament en el desenrotllament de circuits curts de consum i km0.
 • Assessorament personalitzat a particulars per a la reducció de costos energètics en la llar, passant per analitzar la viabilitat d'introduir energies renovables i per rehabilitar energèticament l'edifici.

Si desitja rebre informació sense compromís d'este nou servici, envie'ns les seues dades a i li contactarem.

Hi ha un punt d'informació en les oficines de FECAP, que estarà obert tots els dijous de 9:00 a 12:00 h, en el que personal tècnic li atendrà i informarà sobre els servicis oferits.

© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia