FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

CURS D'OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA

CURS D'OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA

Lloc: Calle Albaset, 5 bajo, Segorbe (Castellón)

Inicio:

Finalización:

Organitza: FECAP

Telèfon: 964711644

Preu: 110,00

Subscriure: fecap@fecap.org

OBJECTE DEL CURS:

Realitzar correctament les operacions necessàries en una Plataforma Elevadora, respectant totes les mesures de seguretat i prevenció establides en la utilització d'aquesta mena de maquinària, així com el correcte manteniment i conservació.

NORMATIVA QUE HO REGULA:

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

*IMPARTICION:

• Data inici: 12 de Desembre de 2020.
• Horari: Dissabte de 8 a 15 hores
• Duració: 7 hores PRESENCIALS (teòric – pràctic)
• Lloc teòrica: *FECAP SEGORBE, Partida *Albaset, 5 *Bj.
Lloc Pràctiques en Plataforma Telescòpica: Consultar
• Import: 135 €/alumne.
110 € associat *Fecap
95 € aturat (aportar el *DARDE)

Inscriu-te en el 964 711 644 o enviant les vostres dades a paco@fecap.org

FORMA DE PAGAMENT:

El curs s'haurà d'abonar amb anterioritat a la data d'inici mitjançant transferència bancària al següent número de compte de *FIMED - *CAJAMAR: ES44 3058 2237 97 2720003419

© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia