FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Com mesurar la rendibilitat real d'un ERP per a pimes

Com mesurar la rendibilitat real d'un ERP per a pimes

Datisa ha publicat les claus per a mesurar de manera correcta la rendibilitat real d'un *ERP en les pimes. Establint com a punt de partida el mesurament i identificació dels costos, perquè en el procés de selecció d'un *ERP existeixen diferents proveïdors que cotitzaran el cost total del projecte en funció de factors molt diversos.

Aquests factors poden donar-se segons; el cost de les llicències o el cost de subscripció, l'adaptació de les infraestructures tècniques, els costos derivats de la pròpia implementació, o la gestió del canvi que inclou formació, comunicació i moltes vegades, reubicació de recursos, entre altres.

“Un *ERP només serà útil per a la pime si la seua implementació reporta no sols beneficis quant a l'agilitat i la flexibilitat, sinó des del punt de vista econòmic. És clar que establir *workflows i sistemes que permeten automatitzar els processos facilita el dia a dia. Però, des del punt de vista de la rendibilitat, els gerents de les petites i mitjanes empreses exigeixen xifres. També el sistema està preparat per a facilitar aqueixa informació”, explica Isabel *Pomar, *CEO de *Datisa.

Com identificar la millor rendibilitat del *ERP en pime
Una vegada s'han identificat i comptabilitzat al detall tots els costos, les organitzacions han de mesurar, de la manera més objectiva possible, els beneficis associats a l'ús del nou aplicatiu.

Existeixen diverses maneres de mesurar aquest valor, no obstant això, hi ha algunes pautes que són comunes a la majoria de les empreses. Algunes dels més rellevants es poden resumir en els següents punts:

–Els costos operatius es refereixen, tant als costos bàsics relacionats amb la pròpia activitat, els que tenen a veure amb el dia a dia del negoci, com a les despeses que impliquen altres serveis addicionals, encara que necessaris. Per a fer-ho les pimes poden identificar altres categories de costos que els permetran definir amb més exactitud aqueixos costos operatius trobem;

Automatització. És a dir, les tasques i processos que requerien treball manual i que amb un *ERP poden simplificar-se i automatitzar-se.
Centralització de la informació. El normal és apostar per un *ERP modular que permeta integrar i centralitzar tota la informació de vendes, compres, producció i comptabilitat, en un únic aplicatiu.
Serveis. Passar d'un sistema local a una solució en el núvol, fa que els costos també disminuïsquen. Sense l'obligació de disposar d'espai físic per als servidors, ni la dependència dels equips de TU per a fer el manteniment i les actualitzacions, els costos disminuiran.

Més informació

Font: revistabyte.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia