FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Criteris Tècnics de l'Organisme Estatal - Inspecció de Treball i Seguretat Social

Criteris Tècnics de l'Organisme Estatal - Inspecció de Treball i Seguretat Social

Text definitiu del Criteri Tècnic 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Registre de Jornada.

Segons l'article 18.3 de la Llei 42/1997 d'Ordenació de la Inspecció de Treball i S. S. (derogada per Llei 23/2015 - Veure Disp. Transitòria primera), l'Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té entre les seues competències (apartat 3.7) "La definició dels criteris tècnics i operatius comuns per al desenvolupament de la funció inspectora en aplicació dels objectius de caràcter general que definisca la Conferència Sectorial."

L'Organisme Estatal *ITSS (com a Autoritat Central) considera oportú i convenient oferir a totes les empreses i ciutadans interessats, determinats Criteris Tècnics amb l'objectiu d'informar sobre quals són les interpretacions que realitza aquest òrgan directiu, sobre determinades qüestions relatives a la normativa laboral en l'exercici de les seues funcions.

Més informació

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia