FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
La gestió de les pimes en època de crisi passa per integrar i cohesionar la *informació

La gestió de les pimes en època de crisi passa per integrar i cohesionar la *informació

Isabel *Pomar, *CEO de @*DatisaSoftware analitza els beneficis clau de la integració, des del punt de vista de la informació i les dades. Destaca l'optimització de la comunicació o la centralització, entre altres.

Disposar d'informació cohesionada i de dades actualitzades i consolidades és sempre important per a operar en el si de qualsevol organització. Però, ara més que mai, les pimes necessiten poder accedir amb facilitat i seguretat a dades reals, actuals i contrastats, fins i tot, operant en remot. Per a aconseguir-ho, serà determinant la integració entre solucions que, permet al seu torn, integrar la informació amb la qual treballen, optimitzar l'accés a les dades i proporcionar la confiança que demanden en un entorn convuls com l'impost per aquesta situació de crisi generalitzada.

La integració de diferents solucions o aplicatius proporciona a les pimes un accés fàcil i segur a gran quantitat d'informació. Però, a més, impulsa la comunicació a tots els nivells, ja siga entre equips, àrees o diferents centres de cost. Amb això, els responsables del negoci tenen la possibilitat d'accedir a una fotografia clara i real de l'estat de situació de l'empresa, fins i tot a través d'informes detallats, estadístiques o recopilació d'històrics.

Els sistemes de gestió de recursos empresarials -*ERP- permeten eliminar barreres i, fins i tot, si s'està treballant en remot, acurtar les distàncies entre les múltiples ubicacions i mantindre un flux de dades continu. Amb això, no sols s'aconsegueix accedir a la informació, sinó fer-ho, en temps real, sobre la marxa, és a dir, en el moment en el qual es necessite, amb la certesa addicional que la informació que s'obtindrà serà 100% actual i veraç.

La integració permet accedir a la informació i incrementa el seu nivell de confiabilitat, elimina la redundància de dades, facilita la seua anàlisi en temps real, i ajuda a identificar necessitats, fortaleses, febleses i oportunitats amagades entre la quantitat d'informació amb la qual es treballa diàriament en les diferents àrees del negoci.

La integració i cohesió de la informació també està facilitant el treball en remot, en les pimes, convertint-se en un catalitzador del negoci en plena era *Covid. En aquest sentit, permet a les organitzacions millorar la presa de decisions per a optimitzar els seus processos i la seua operativa, minimitzant el seu marge d'error. Però, el més important de tot és que una pime que dispose de la tecnologia adequada per a integrar la informació amb la qual treballa estarà més i millor preparada per a aprofundir en les valuoses dades de què disposa.

En aquest sentit, crec que podem resumir en aquests cinc, els beneficis clau de la integració, des del punt de vista de la informació i les dades:

– Accessibilitat a les dades millorada
Accedir a la informació és més fàcil, ràpid i segur. Això condueix a una presa de decisions intel·ligent a tots els nivells, tant en el pla operatiu, com a estratègic i funcional.

Més informació

Font: directivosygerentes.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia