FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
On i com has de complir amb l'ús obligatori de la màscara a la Comunitat Valenciana

On i com has de complir amb l'ús obligatori de la màscara a la Comunitat Valenciana

La Generalitat aprofita la resolució on obliga a ús d'aquesta protecció per a perfilar mesures sobre aforaments i obertures que va deixar paralitzada la setmana passada

La conselleria de Sanitat de la Generalitat València ha fet pública la resolució que recull l'ús obligatori de màscara en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic, amb l'única excepció de platges, piscines i entorns naturals.

A més, en aquesta resolució recull normes que van des de com llegir el periòdic en un bar a la prohibició de les pipes, el foment del pagament electrònic o com es podran celebrar els festejos de *bous al *carrer.

MÀSCARA
Les persones de sis anys d'ara en avant estan obligades a l'ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic. Es recomana el seu ús en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

L'ús de la màscara no serà obligatori durant la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús, en les activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable i en els espais de la naturalesa o a l'aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l'afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres.

No existeix obligació per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d'autonomia per a *quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Les màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, han de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l'ús de màscara amb vàlvula *exhalatoria, excepte en l'àmbit professional per al cas en què aquest tipus de màscara puga estar recomanada.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
L'aforament de bars i restaurants es manté al 75%. Es permet consumir dins del local assegut en una taula o en la barra, guardant les distàncies. A les terrasses l'aforament s'amplia al 100% però es limita les persones per taula o agrupació de taules a 20.

Els quiosquets de platja hauran de complir també aquestes limitacions i en el cas de les discoteques o locals d'oci nocturn es manté l'aforament en un terç. La màscara és obligatòria quan no s'estiga consumint.

En aquest sector ja era obligatori l'ús de màscara per part de cuiners i cambrers, així com la desinfecció de taules i cadires, les *mantelerías d'un sol ús o la desaparició de les cartes, però la resolució aclareix més coses.

Serà possible la presència de premsa escrita diària a la disposició de la clientela sempre que la seua ubicació i lectura siga en un espai específic, els usuaris realitzen una adequada higiene de mans abans i després de cada ús, utilitzen màscara i es rebutgen tots els exemplars al final de la jornada.

No està permés, per motius sanitaris, l'ús compartit de la *shisha també coneguda com a pipa, *hookah, pipa oriental o pipa d'aigua, tant en l'exterior com a l'interior dels establiments. En el cas de l'ús individualitzat d'aquestes, l'establiment haurà d'establir mesures preventives addicionals per a la neteja i desinfecció de les mateixes entre un client i un altre, els accessoris de la pipa o pipa, com ara filtre i mànega seran d'un sol ús individual havent d'entregar-se al consumidor o consumidora final en el seu embalatge original i, rebutjar-se després del seu ús.

Més informació

Font: elmundo.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia