FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Quant els costa a les pimes adaptar el seu lloc de treball a la *COVID?

Quant els costa a les pimes adaptar el seu lloc de treball a la *COVID?

Les empreses estan reincorporant a poc a poc als seus treballadors en les oficines, que hauran d'estar adaptades per a previndre nous contagis, alguna cosa que suposa un gran cost quan parlem de les pimes.

Després de tres mesos de la fi de l'Estat d'Alarma, temps que va recomanar el Govern que s'allargara la prioritat pel teletreball sempre que les circumstàncies ho permeteren, les empreses estan començant a reincorporar als seus empleats a les oficines.

Aquesta volta a la jornada presencial implica l'adaptació dels diferents llocs de treball a les normes de salut pública establides per sanitat, alguna cosa que pot arribar a ser molt costós, sobretot si parlem de les petites i mitjanes empreses.

En concret, les companyies estan duent a terme mesures que es poden dividir en tres matèries diferents:

De prevenció, amb la reorganització de llocs, torns, informació o realització de proves *PCR; entre altres.
De protecció, amb la instal·lació de mampares, distàncies i barreres de seguretat o lliurament d'Equips de Protecció Individuals.
D'higienització, amb la realització de neteges intensives periòdiques dels llocs i espais comuns o la instal·lació de dispensadors de gel *hidroalcohólicos.
Segons CEPYME, el compliment d'aquestes mesures poden arribar a costar de mitjana per a una microempresa de 5 treballadors prop de 3.000 euros.

En concret, només en les *PCR les companyies estan tenint un cost de 180 euros per prova, per la qual cosa en el cas de l'exemple d'una empresa amb cinc treballadors aquesta mesura suposaria un desemborsament mínim de 900 euros.

En aquest sentit, perquè això siga efectiu s'haurien de realitzar els test de manera periòdica, una cosa totalment inviable” per a les petites empreses, expliquen fonts de CEPYME, des d'on reclamen que el costos de les proves *PCR hauria de ser assumit per l'erari públic “atés que la COVID-19 és un problema de salut pública i no de naturalesa laboral”.

A aquesta quantitat s'afigen més de 2.000 euros per a l'adaptació de les instal·lacions d'acord amb els requeriments sanitaris, despesa que augmenta conforme ho fa el nombre de treballadors a càrrec i en funció de les característiques del lloc de treball.

En aquest sentit, des de *Actiu, fàbrica de mobles d'oficina especialitzada en disseny d'espais de treball enfocats al benestar de les persones, han realitzat una Guia “Com adaptar un espai de treball davant la *Covid”, en la qual s'especifiquen diferents maneres de previndre els contagis fins i tot en els espais oberts o en les zones de *coworking.

Per als llocs de l'oficina, ofereix solucions com el reduir el nombre de cadires, i amb això l'ocupació, alternar els seients, utilitzar pantalles de separació com a mampares divisòries de sobretaula, delimitar zones de moviment o reubicar el mobiliari auxiliar.

Més informació

Font: byzness.elperiodico.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia