FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Què és el DIE i com pots aconseguir-ho per a la teua pime

Què és el DIE i com pots aconseguir-ho per a la teua pime

Es tracta d'un distintiu d'igualtat que aconsegueixen les empreses que apliquen mesures en aquest sentit.

El *DIE o Distintiu d'Igualtat en l'Empresa reconeix la labor de la pime en matèria d'igualtat. Es tracta d'una marca d'excel·lència promoguda pel Ministeri d'Igualtat i que pretén destacar les accions dutes a terme per les empreses en aquest sentit.

Actualment, qualsevol empresa, ja siga xicoteta, mitjana o gran, pot sol·licitar el Distintiu d'Igualtat. Entre els requisits que han de complir figura el fet que han de trobar-se en territori espanyol.

Així mateix, les empreses que sol·liciten el DIE també hauran de destacar en l'aplicació i resultats de les mesures d'igualtat de dones i homes que hagen desenvolupat. Aquestes mesures hauran d'estar relacionades amb les condicions de treball, els models d'organització en àmbits com els serveis, els productes i la publicitat de l'empresa.

Concessió anual

A part, el Ministeri d'Igualtat estableix que aquestes empreses no podran haver tingut alguna sanció en els dos o els últims tres anys en matèria d'igualtat. També hauran de tindre implantat un pla d'igualtat i encara que legalment no se'ls requerisca encara un pla d'igualtat, voluntàriament se'ls sol·licitarà un pla amb mesures i polítiques d'igualtat dins de l'organització.

Aquelles empreses que finalment aconseguisquen el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa gaudiran de beneficis com una valoració positiva en matèria de sensibilitat contra la discriminació per gènere. Les empreses també seran valorades positivament quan intenten accedir a qualsevol licitació pública. D'altra banda, aconseguiran reconeixement nacional pel mer fet de posseir el distintiu d'igualtat i podran utilitzar el pla d'igualtat per a mantindre les polítiques d'igualtat en l'empresa i en pro de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal dels treballadors.

Aquest reconeixement tindrà una vigència de tres anys per a les empreses a les quals se li concedisca.

La distinció s'atorga anualment. Per a això es realitzaran convocatòries tots els anys en les quals podrà participar qualsevol empresa privada o pública. El requisit serà destacar de manera integral en l'aplicació de les mesures d'igualtat.

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia