FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
Com afronten les pimes la resistència al canvi en la seua digitalització

Com afronten les pimes la resistència al canvi en la seua digitalització

Portar a la pràctica qualsevol iniciativa de transformació digital a l'entorn d'una pime implica una important inversió en recursos. L'organització haurà de buscar el rendiment i la rendibilitat amb especial interés, fent que les persones implicades no solament accepten el canvi, sinó que impulsen els nous models i metodologies de treball.

Fer que tots utilitzen les eines digitals, i, més encara, assumir el nou model negocie digital en la nova rutina de treball és un repte al qual s'enfronten diàriament totes aquelles organitzacions que posen en marxa la seua transformació digital. “Cada empresa és un món i el que val per a unes no té perquè ser útil, ni tan sols, viable per a unes altres”, assegura Isabel *Pomar, *CEO de *Datisa. Ara bé, en el que sí que sembla haver-hi consens és en la necessitat d'implementar mesures orientades a gestionar el canvi i que les persones han d'estar en el centre de qualsevol iniciativa.

És difícil explicar per què la gent es resisteix als canvis i per què costa tant acceptar la transformació. Des de *Datisa s'apunten algunes raons com la por a perdre el treball o el control o la influència sobre aquest, la percepció erràtica que noves persones volen “imposar” noves fórmules de treball, el temor a quedar en evidència la falta de determinades habilitats o capacitats o simplement la por a eixir de la zona de confort. Siga com siga el motiu, Isabel *Pomar diu que, la millor manera de combatre la resistència és, primer, descobrir què provoca aqueixa resistència, entendre quines raons hi ha darrere de la por i posar les eines necessàries a l'abast dels més poc inclinats per a modificar la seua visió o perspectiva respecte al canvi.

En la seua transformació digital, les pimes hauran de parar atenció, no solament a l'ecosistema de persones que conformen la seua plantilla, sinó també a la predisposició que mostren als canvis. Per tant, l'orientació, la comunicació i la transparència en la informació que se'ls proporcione és estratègic per a aconseguir els resultats desitjats.

És important explicar amb claredat quines raons són les que mouen a l'empresa a transformar el seu negoci, els seus processos o la seua operativa, els passos a seguir i els resultats efectius del canvi. Quines conseqüències tindrà la transformació en el dia a dia, i quins avantatges reportarà, quins temps es manegen per a introduir les noves metodologies, quines persones estaran implicades en quines funcions, com i perquè es descentralitzarà la presa de decisions, de quina manera s'impulsarà el treball en equip, quina contribució personal serà necessària per a fomentar la transformació, etc.

Més informació

Font: itreseller.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia