FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
El 12 de maig va entrar en vigor la nova obligació sobre el registre DIARI de la jornada (ací et pots descarregar guia del Ministeri de Treball)

El 12 de maig va entrar en vigor la nova obligació sobre el registre DIARI de la jornada (ací et pots descarregar guia del Ministeri de Treball)

A partir del 12 de maig entrarà en vigor el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. S'estableixen noves obligacions sobre el registre obligatori de jornada, d'aplicació a partir del 12 de maig de 2019, juntament amb noves mesures de foment de l'ocupació indefinida, protecció social i en relació al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, introdueix una sèrie de mesures en l'àmbit laboral i de la Seguretat Social, entre les quals destaquen

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a manera de combatre la precarietat laboral.
Recordant la fallada de la SANT Núm. 207/2015, 04-12-2015, *Rec. 301/2005, *Ecli: ÉS:*AN:2015:4313, pel qual va començar a sol·licitar-se per part de la *ITSS el registre de jornada fins que el TS va canviar la interpretació del *ET el primer trimestre del 2017; i citant la referència existent en la *STS Núm. 246/2017, de 23 de març de 2017, *Rec 81/2016, *Ecli: ÉS:TS:2017:1275 on l'Alt Tribunal afirmava que « convindria una reforma legislativa que aclarira l'obligació de portar un registre horari i facilitara al treballador la prova de la realització d'hores extraordinàries...», a través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Més informació

Font: iberley.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia