FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Ayudas y subvenciones (Mostrar tot)
Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 (Termini (tràmit un) del 15 al 28 febrer 2021)

Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 (Termini (tràmit un) del 15 al 28 febrer 2021)

Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021. Treball

Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes ajudes és regular la concessió directa d'ajudes urgents a les persones treballadores autònomes , afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i febrer de 2021, i tinguen el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.


Qui pot iniciar-ho?


Seran BENEFICIÀRIES de les ajudes les persones treballadores AUTÒNOMES , que complisquen les següents condicions:
1. Ser beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 de la Seguretat Social en els mesos de gener i/o febrer de 2021

2. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIES les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de *Reoresentantes (veure apartat enllaços)


Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA:
La quantia de l'ajuda ascendirà a:
a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de prestació d'extraordinària associada a la *COVID 19, durant els mesos de gener i febrer de 2021.
b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària associada a la *COVID 19, *durate el mes de gener o febrer de 2021

Termini de presentació

El termini d'iniciació de la tramitació (tràmit un) s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59:59 hores del dia 28 de febrer de 2021 (la convocatòria de 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 9016 bis de 09/02/2021)

Més informació

Font: gva.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia