FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Financiación (Mostrar tot)
Línia d'Avals de l'ICO -  Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

Línia d'Avals de l'ICO - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

DOTADA AMB FINS A 100.000 MILIONS D'EUROS. Activació del primer tram de 20.000 milions d'euros

El Consell de Ministres, d'acord amb el regulat en l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, ha aprovat amb data 24 de març, -BOE 26 de març- les condicions i requisits per a accedir al primer tram d'avals, atorgats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, fins a un import de 20.000 milions d'euros, per a facilitar accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-19.

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital serà gestionada per l'ICO a través de les entitats financeres que concedisquen finançament a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del *COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant d'autònoms, pimes i empreses, amb la finalitat de mantindre l'activitat productiva i l'ocupació.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seues entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:

Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reunisquen la condició de pime.
La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea.

Més informació

Font: ico.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia