FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Financiación (Mostrar tot)
Línies d'Avals de l'ICO - COVID-19

Línies d'Avals de l'ICO - COVID-19

Línia d'Avals Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. DOTADA AMB FINS A 100.000 MILIONS D'EUROS

El Reial decret llei 8/2020 de 17 de març en el seu article 29 va aprovar una Línia d'Avals de l'Estat de fins a 100.000 milions d'euros, del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per a facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. Els avals s'atorgarien al finançament concedit, per les entitats financeres per a facilitar accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Els Acords de Consell de Ministres de 24 de març, de 10 d'abril , de 5 de maig , de 19 de maig i de 16 de juny estableixen l'activació dels trams de la Línia que s'han distribuït de la següent forma:

Pimes i autònoms: 67.500 milions d'euros
Empreses no pimes: 25.000 milions d'euros
Sector turístic i activitats connexes: 2.500 milions d'euros per a autònoms i pimes.

Adquisició o arrendament financer o operatiu de vehicles de motor de transport per carretera d'ús *profersional: 500 milions d'euros per a autònoms i empreses.

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital serà gestionada per l'ICO a través de les entitats financeres que concedisquen finançament a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant d'autònoms, pimes i empreses, amb la finalitat de mantindre l'activitat productiva i l'ocupació.

Les empreses i autònoms podran tindre accés a aquests avals a través de les seues entitats financeres, *mediantela formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la UE.

Més informació

Font: ico.es

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia