FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Financiación (Mostrar tot)
Quines pimes tenen preferència en les noves línies d'avals?

Quines pimes tenen preferència en les noves línies d'avals?

El Govern promou més línies d'avals per a sol·licitar finançament, per a certs tipus de petites i mitjanes empreses.

El Govern ha aprovat noves línies d'avals per a les petites i mitjanes empreses. Els préstecs ajudaran, principalment, a aquells negocis d'hostaleria i turisme més afectats per la *Covid-19.


Per a poder sol·licitar aquests avals, que podrien arribar a cobrir fins a un 90% dels préstecs sol·licitats per les empreses, és un requisit que el domicili social de les empreses estiga a Espanya.

A més, els préstecs hauran d'haver-se signat després que el Boletín Oficial del Estado haja publicat aquesta ronda d'avals. En cap cas s'admetran sol·licituds de préstecs concedits amb anterioritat. És a dir, que els avals respondran davant les línies de finançament que s'aproven a partir d'aquest moment, i no amb anterioritat.

D'altra banda, aquelles empreses que demanen l'aval tampoc han d'estar en un procediment concursal. Segons l'ordre del Govern, les empreses no podran estar immerses en procediments concursals amb data 17 de març. De la mateixa manera no podran estar com a morosos dins de la Central d'Informació del Banc d'Espanya (*CIRBE) amb data del 31 de desembre de 2019.

No més del 90% del crèdit

Els avals que se sol·liciten no podran ser majors del 90% del crèdit. Aquells que per exemple se sol·liciten i siguen de 800.000 euros es concediran pel termini que dure el préstec sent el màxim 8 anys. Mentre que els que superen aquesta quantitat no podran destinar-se per un termini major dels sis anys.

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia