FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Noticias sostenibles e Industria 4.0 (Mostrar tot)
MÉS DE LA MEITAT DE LES PIMES ESPANYOLES DESCONEIXEN L'ECONOMIA CIRCULAR

MÉS DE LA MEITAT DE LES PIMES ESPANYOLES DESCONEIXEN L'ECONOMIA CIRCULAR

L'economia circular podria arribar a generar fins a 160.000 llocs de treball a Espanya abans de 2030 si s'augmentara la reutilització i el reciclatge de residus, segons revela un informe de la Cambra de Comerç d'Espanya i *Mapfre.

Més de la meitat de les pimes espanyoles (54%) no coneix encara en què consisteix l'economia circular, una xifra que varia segons el sector d'activitat i que millora a mesura que creix la grandària de l'empresa. Malgrat això, les petites i mitjanes empreses avancen de manera progressiva a promoure aquest model, basat en la reutilització, la reparació i el reciclatge.

En aquest sentit, cada vegada és major el nombre de pimes que adopta mesures per a reduir la generació de residus (94,4%), venen o cedeixen les seues deixalles a altres empreses perquè els aprofiten (56%), separen en origen una part o tots els residus que generen -sobretot paper i plàstics- i recorren a gestors privats per a desprendre's dels residus més contaminants com la ferralla i l'oli.

Són algunes de les conclusions de l'informe Economia Circular i Pimes a Espanya, que han presentat la Cambra de Comerç d'Espanya i *Mapfre i que posa de manifest que les pimes també es caracteritzen, cada vegada en major mesura, per utilitzar matèries primeres secundàries (reciclades) en els seus processos productius (60%), principalment paper i cartó (71,3%). A més, adopten mesures per a reduir el consum de recursos (80%), fonamentalment d'electricitat i amb l'objectiu principal d'estalviar.

Hi ha diversos processos amb clars marges de millora. Moltes pimes segueixen sense tindre en compte dissenys ecològics en els seus productes (21,1%), alguna cosa que resulta clau per a incrementar la taxa de reciclatge; són molt poques les que eliminen els plàstics d'un sol ús (16,2%), i la immensa majoria no creuen que hagen de prendre mesures per a recuperar i reutilitzar l'aigua (88%), excepte les del sector industrial.

L'estudi analitza la situació d'Espanya en 2019 en matèria d'economia circular i en l'àmbit de la Unió Europea i explica quin acompliment tenen les pimes actualment en aquesta matèria a través d'una enquesta a 400 empreses.

HOSTALERIA, ELS MÉS COMPROMESOS
L'hostaleria és clarament el sector en el qual les empreses prenen més iniciatives per a previndre la producció de residus i promoure el reciclatge, així com el més actiu a formar i implicar els seus empleats i exigir als seus proveïdors certificats ambientals.

L'estudi subratlla que quasi la meitat de les empreses d'aquest sector realitza accions específiques per a separar la matèria orgànica de la resta de residus. També és el sector que demostra major compromís a l'hora d'eliminar els plàstics d'un sol ús (33%), el que més aposta per utilitzar sistemes de devolució i retorn (20%), i el que més iniciatives ha pres per a millorar l'eficiència energètica.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PANELLS SOLARS
Les microempreses (menys de 10 treballadors) i els autònoms són els que més contribueixen a l'hora de reduir el consum de recursos, probablement perquè aquesta reducció es tradueix en estalvi econòmic. Entre les mesures que adopten amb més freqüència destaca la substitució de sistemes d'il·luminació tradicional per uns altres que suposen una inversió fàcil i ràpida, com la tecnologia LED, en la qual inverteixen 9 de cada 10 pimes (93%) i que contribueix a reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

No obstant això, els experts en la matèria consideren que seria més positiva la inversió en panells solars que permeta la suficiència energètica de l'empresa. Aquesta solució té dificultats d'implantació relacionades amb la normativa, la seguretat de subministrament i el cost d'inversió, però així i tot és cridaner com un 20% dels treballadors autònoms afirma haver instal·lat panells solars en els seus locals.

Més informació

Font: residuosprofesional.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia