FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Noticias sostenibles e Industria 4.0 (Mostrar tot)
Mesures perquè pimes i autònoms reduïsquen l'impacte ambiental

Mesures perquè pimes i autònoms reduïsquen l'impacte ambiental

Com incorporar alternatives saludables i sostenibles a les noves formes de treball.

La pandèmia ha suposat un canvi en la vida de tots i en la manera de relacionar-nos. En l'àmbit laboral, les empreses han hagut d'adaptar-se a les restriccions i noves maneres de treballar, incorporant nous protocols per a poder continuar amb l'activitat empresarial. Al mateix temps, es lluitava per continuar oferint els productes o serveis al client final, i que les conseqüències foren les menys possibles per als empleats. Aquests canvis que va portar la “nova normalitat” van suposar un gran esforç per part de les grans empreses, però més encara per als autònoms i pimes.


Millora en l'impacte mediambiental

No obstant això, l'impacte mediambiental de tots aquests canvis ha sigut molt positiu. Fundació Vida Sostenible ha realitzat un estudi en el qual s'ha comparat l'impacte mediambiental i les emissions associades a les activitats empresarials abans de la pandèmia i una vegada va finalitzar el primer estat d'alarma. Entre les principals conclusions d'aquesta anàlisi es pot extraure que el teletreball, així com l'augment de les vendes en línia i la reducció dels viatges laborals, han reduït l'impacte negatiu en el mede ambient i, per tant, s'ha notat una millora molt ressenyable en l'acompliment mediambiental en les companyies.

Arran d'aquesta anàlisi i les seues conclusions, la Fundació Vida Sostenible ha elaborat la “Guia de Bones Pràctiques per a pimes i autònoms”, que ha publicat el Ministeri de Treball. En aquest document es plantegen una sèrie de mesures per a posar en marxa i millorar l'impacte mediambiental en els nous espais de treball. Moltes de les noves maneres de treballar es quedaran, com el treball en remot, per la qual cosa també aquestes propostes inclouen accions concretes per a aplicar en el teletreball.

Guia de bones pràctiques mediambientals per a pimes i autònoms

La guia inclou fins a vint propostes en les quals s'especifiquen les accions i idees per a poder posar-les en pràctica. A més, cadascuna d'elles ve acompanyada d'un gràfic explicatiu en el qual es creuen, d'una banda, els cinc components mediambientals que poden implicar-se: aigua, energia i canvi climàtic, residus i materials, riscos tòxics i salut, societat i paisatge. Per l'altre, les cinc activitats en les quals es pot implicar l'empresa: neteja, manteniment i mobiliari, il·luminació i climatització, equipaments i operació d'equips, gestió i *RSC i mobilitat, transport i distribució. A continuació, exposarem les vint bones pràctiques que proposa el document.

Més informació

Font: cincodias.elpais.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia