FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Noticias sostenibles e Industria 4.0 (Mostrar tot)
Transició Ecològica obri a audiència les ajudes del biogàs, amb impacte en pimes

Transició Ecològica obri a audiència les ajudes del biogàs, amb impacte en pimes

Els comentaris es poden remetre fins a l'11 de febrer

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (*MITECO) *pha tret a informació pública el projecte per a concedir subvencions a les instal·lacions de biogàs. Els fons es destinaran a realitzar actuacions que tinguen a veure amb l'aprofitament energètic dels residus orgànics que potencien l'economia circular.


Els comentaris sobre els projectes presentats s'hauran d'enviar abans de l'11 de febrer a: *bzn-biogas@miteco.es indicant en l'assumpte: “Informació Pública Incentius Biogàs”.

El Ministeri valorarà tant els factors econòmics, com els tecnològics de les empreses. Així mateix, es tindrà en compte l'impacte positiu de les zones de Transició Justa i Repte Demogràfic, així com en comunitats energètiques i pimes, entre altres.

Les empreses que es presenten a la convocatòria hauran de tindre finalitzats els seus projectes el 31 de desembre de 2025. Segons les bases, “hauran de respectar el principi de no causar un mal significatiu” al medi ambient.

Criteris econòmics i tecnològics

A l'hora d'avaluar les sol·licituds es tindran en compte els criteris econòmics de les empreses i els tecnològics. D'altra banda, també es valorarà que hi haja un impacte positiu en zones de Transició Justa i Repte Demogràfic, comunitats d'energies renovables, entitats públiques o pimes, així com l'impacte social i de gènere.

A més d'això, les empreses que sol·liciten les subvencions no podran haver iniciat els seus projectes abans de sol·licitar l'ajuda.

Entre els projectes subvencionables figuren les instal·lacions de producció de biogàs mitjançant digestió anaeròbia, les instal·lacions per a producció de calor, generació d'energia elèctrica, cogeneració, o producció de biometà i les instal·lacions per a tractament del digerit.

Origen renovable

El Biogàs és un gas d'origen renovable. Aquesta font d'energia forma part de la solució per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050. Així mateix, el Biogàs permet la consecució dels objectius de reducció d'emissions i de penetració d'energies renovables proposats per a Espanya l'any 2030.

Alguns dels beneficis d'adoptar aquesta tecnologia tenen a veure amb el medi ambient i la creació de sinergies amb les indústries locals mitjançant el seu ús en localitzacions pròximes a la seua producció.

Més informació

Font:cincodias.elpais.com

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia